Spotkanie Stowarzyszeń Miłosierdzia AIC

Dnia 14 maja 2022 roku w Krzeszowicach miało miejsce walne spotkanie Stowarzyszeń Miłosierdzia AIC działających na terenie całej Polski. Podczas tego zebrania przedstawiono aktualne osiągnięcia i cele oraz dyskutowano o bieżących sprawach.