W tym kwartale nasze Stowarzyszenie wydało ok. 8071,55 kg żywności.
Koszt łączny wartości zgromadzonej i wydanej
żywności to:
101 874,78 zł
Koszt wspólny usług lekarskich: 4860 zł.


Dziękujemy serdecznie za pomoc i czynny udział we wspieraniu podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.