Wydawanie posiłków

Wydawanie posiłków

Posiłki wydawane od poniedziałku do piątku o godzinie 16.00, przed bazyliką w naszym domku miłosierdzia z wyjątkiem świąt.

Kanapki dla podopiecznych stowarzyszenia, bezdomnych i ubogich wydawane w każdą sobotę z wyjątkiem świąt, o godzinie 13.00 przed bazyliką w naszym domku miłosierdzia.