Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy Bydgoskiej Bazylice, Al. Ossolińskich 2.

Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo mieści się w samym sercu grodu nad Brdą, przy Bazylice prowadzonej przez Księży Misjonarzy. Stowarzyszenie swoje korzenie datuje na 1994 r. Od samego początku zajmuje się najbiedniejszymi i potrzebującymi pomocy.  Co warto dodać w sposób kompleksowy. Przez lata prowadzi stołówkę dla bezdomnych, a także zajmuje się wydawaniem odzieży. Dzisiaj z  tej pomocy korzysta dziennie ponad 200 osób.  Różnorodne i całościowe wsparcie najuboższych opiera się na innowacyjnych formach wychodzenia z bezdomności. Należą do nich:

–  Stołówka dla ubogich ( wydaje się: około 200 posiłków dziennie i 37 ton żywności w ciągu roku), w której pomoc niosą zarówno młodzież zrzeszona przy wspólnocie Młodzieży Misjonarskiej jak i sami podopieczni. Ich wsparcie, poza uwrażliwieniem na potrzeby drugiego człowieka, ma też inny wymiar. Część z tych młodych  ludzi pochodzi ze środowisk dysfunkcyjnych. Ich pomoc sprawia, że od samego początku można eliminować bezdomność, zaczynając od samego jej źródła.

– Punkt medyczny wraz z apteką i ambulatorium (średnia ilość pacjentów około 30 osób miesięcznie). Prowadzony jest przez lekarzy, studentów Akademii Medycznej i młodzież, którzy dzięki posłudze w tym miejscu mogą uczyć się wrażliwości i opieki nad potrzebującymi.

– Punkt konsultacji prawnej ( średnia ilość osób 12 miesięcznie). Dzięki zaangażowaniu prawników, miejsce to pomaga: wyjść z różnego rodzaju kłopotów prawnych i finansowych, w znalezieniu mieszkania, w wyrobieniu potrzebnych dokumentów i w wielu innych kwestiach.

-Punkt wydawania: odzieży, mebli, sprzętu AGD dla ubogich i biednych   ( około 15 ton).

– Od kilku lat organizujemy również spotkania o charakterze szkoleniowym w zakresie: higieny, zdrowia, praw i obowiązków obywatelskich, żywienia.

– Aranżowanie wspólnych wyjazdów integracyjnych dwa razy w roku, a także rekolekcji Wielkopostnych z możliwością spowiedzi. Dodatkowo odbywają się wspólne wyjścia do kina, czy teatru raz w miesiącu. Przy okazji świąt Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy mają miejsce okolicznościowe spotkania – łamiemy się opłatkiem, czy dzielimy się jajkiem wielkanocnym. Księża Misjonarze sprawują też wspólne msze św. Podczas których ubodzy mogą zawiązać wspólnotę. Udało nam się stworzyć również drużynę piłkarską, a w  tym roku planujemy także wspólne wakacje z Bogiem w Sopocie.

Można zadać sobie pytanie po co to wszystko?

Doświadczenie nauczyło nas, że aby pomóc najbardziej potrzebującym należy przede wszystkim odkryć w nich na nowo poczucie człowieczeństwa. Osoba zepchnięta na margines zaczyna się zachowywać tak, jakby zatraciła świadomość własnej wartości, nie szanuje ogólnoludzkich zasad moralnych i społecznych. Spowodowane to jest wykluczeniem społecznym.

Do nas, w pierwszym rzędzie należy: podnieść takiego człowieka, dać mu nadzieję, a tym samym na nowo odkryć w nim człowieczeństwo. Samo rozdawanie żywności i potrzebnych rzeczy niczego nie rozwiązuję wręcz przeciwnie, sprawia że pogłębia się problem braku samostanowienia i nieradzenia sobie w życiu. Dodatkowo rozwija to pretensjonalność wśród potrzebujących, a także wzrasta poziom ich roszczeń, co do społeczeństwa i państwa. Aby temu zaradzić potrzeba takiego człowieka na nowo przywrócić społeczeństwu. Należy: pokazać mu możliwości wyjścia z kryzysu, podać potrzebną dłoń, a nie wykonywać wszystko za niego.

Współpraca z różnego rodzaju organizacjami, pomaga w dotarciu do najbardziej potrzebujących, co z kolei umożliwia rozwiązanie problemów: rodzinnych, prawnych czy egzystencjalnych już u samego ich źródła. Sukcesem naszej organizacji jest to, że rocznie około 5,6 osób wychodzi z bezdomności, a biedni zmieniają swój status z sytuacji tragicznej na wystarczającą zaspokojeniu podstawowych problemów życiowych. Udaję się to również dzięki współpracy z grupą Anonimowych Alkoholików. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym przez uzależnienie alkoholowe, mogą za sprawą członków AA podjąć kroki ku wyzwoleniu z nałogu. Mówiąc krótko: podstawą do pomocy osobom bezdomnym i biednym jest odnalezienie w nich samych godności i szacunku do siebie i innych. Zobaczyć w człowieku, człowieka. Zobaczyć w człowieku Boga. Oto cel i zasada Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo.